Samospráva

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

7. marca 2023

Starostka obce Ing. Justína Pálková Vás na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, zvoláva 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 9. marca 2023 o 16.00 hodine v kancelárií starostky obce. Program … čítajte ďalej.

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

9. decembra 2022

Starostka obce Ing. Justína Pálková Vás na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, zvoláva 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 14. decembra 2022 o 17.00 hodine v kancelárií starostky obce Program … čítajte ďalej.

Komunálne voľby 2022

13. júla 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. Celé rozhodnutie Predsedu NR SR nájdete tu.

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

13. júla 2022

Na základe § 13 ods. 4 písm. a, zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, zvolávam 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 18. júla 2022 o 19.00 hodine v kancelárií starostky obce. Program zasadnutia: Otvorenie. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice … čítajte ďalej.

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

22. apríla 2022

Na základe § 13 ods. 4 písm. a, zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, zvolávam 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 26. apríla 2022 o 17.00 hodine v jedálni kultúrneho domu. Program zasadnutia: Otvorenie. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej … čítajte ďalej.

Výsledky komunálnych volieb 
do orgánov samosprávy obce 2018

12. novembra 2018

Pamätná pečať pre obec Veľké Vozokany

6. februára 2017

Naša samospráva prešla prísnym hodnotením, ktoré bude zverejnené na stránkach Národného informačného strediska a na stránkach Ministerstva hospodárstva v hospodárskom registri subjektov. Projekt hodnotenia obcí nadväzuje na predchádzajúce projekty a analýzy realizované v minulých rokoch, ktoré boli zamerané na finančnú a majetkovú bonitu obcí Slovenskej republiky, ktorých výsledky boli … čítajte ďalej.

Komunálne voľby 2014

18. novembra 2014

Výsledky komunálnych volieb Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                                405 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                   … čítajte ďalej.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

20. októbra 2014

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva  Veľké Vozokany 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia vo Veľkých Vozokanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby … čítajte ďalej.

Dopoludnie s príslušníkmi Policajného zboru.

13. septembra 2011

Dňa 13. septembra 2011 sa v priestoroch Materskej školy uskutočnilo „dopoludnie s príslušníkmi Policajného zboru „ zo Zlatých Moraviec. Na túto akciu prijali pozvanie aj Materské školy z obce Čierne Kľačany a z obce Nevidzany. Príslušníci policajného zboru  predviedli deťom  policajné vozidlo , celkovú výstroj … čítajte ďalej.


Po 7:30 - 15:30
Ut 7:30 - 15:30
St 7:30 - 16:30
St 7:30 - 15:30
Pi 7:30 - 14:30
 
Obednajšia prestávka 12:00 - 12:30
Stránkove dni Po, St, Pi

    • Žiadne pripravované udalosti
    AEC v1.0.4