Oznam od diabetologickej ambulancie MUDr. Lukačková Dagmar

25. marca 2020

Vážení pacienti, naša ambulancia pracuje v núdzovom režime, pacienti kontaktujte nás len telefonicky v čase od: 07:00 hod. do 12:00 hod.

Kontroly v tomto čase vykonávame telefonicky vo forme rady a pomocou domáceho selfmonitoringu /merania glykémií/. Predpisy liečiv a pomôcok realizujeme elektronicky.

Osobne vybavujeme len akútne stavy s ochrannými prostriedkami (rúško, rukavice, bez cestovateľskej anamnézy a príznakov COVID–19). Tento stav platí zatiaľ do neurčita.

Telefonický kontakt na našu ambulanciu: 037 6905359

Tieto opatrenia sme zaviedli, nakoľko diabetici sú vysokorizikoví pacienti so zníženou imunitou.

Za pochopenie ďakujeme.