Oznam od obvodného lekára MUDr. Jozefa Urbana

23. marca 2020

Od 24.03.20 sa pre neutíchajúcu pandémiu chrípky prechádza na liečenie cestou telefónneho kontaktu.

Všeobecne dochádza k redukcii liečebnej činnosti, liečia sa iba súrne stavy, teplotné stavy a predpis chronickej liečby.

Aby sa mohlo uspokojiť čo najviac pacientov, museli sme pristúpiť k redukcii času na jeden telefonický hovor a to na 5 minút. Zdravotnícky pracovník ho po tejto dobe môže ukončiť.

Aby nedošlo k zbytočným nedorozumeniam hovor začíname:

1. Oznámením rodného čísla alebo PRIEZVISKA a mena pacienta.
2. Teplotné stavy – výška teploty, príznaky. Napr. nádcha alebo kašel, vracania alebo hnačka, aleba bez príznakov bolesti celého tela.
3. V prípade ostatných ochorení len náhle zmeny zdravotného stavu, najprv oznamjute:
– Bolesti, kedy vznikli a kedy sa zhoršili
– Náhla dýchavičnosť
– Strata celkovej vlády na sebou
– Neschopnosť činnosti, ktorej bol pacient do teraz schopný
– Strata vedomia
– Úrazy

Práceneschopní, ktorí boli objednaní na kontrolné vyšetrenia sa dostavia k nám na opätovnú kontrolu vždy len ráno od 06:00 do 08:00 hodiny a to v dňoch pondelok, streda a piatok.