Usmernenie pre občanov vracajúcich sa z nie bezpečných krajín

13. júla 2020

Vážení spoluobčania,

na základe usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky, ktoré poukazujú na informácie o plánovaných návratoch obyvateľov zo zahraničia v priebehu letnej turistickej sezóny a v spojitosti predchádzania, vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID – 19 na území Slovenskej republiky, Vám oznamujeme nariadenia, ktoré je potrebné dodržať:

Obyvatelia obce, ktorí sa vrátia zo zahraničia z takzvaných „nie bezpečných krajín, respektíve rizikových krajín“ na územie Slovenskej republiky, musia dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Po vstupe na územie Slovenskej republiky sú uvedené osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT- PCR“ testu na ochorenia COVID – 19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1.659.- Eur v rozkazovom konaní a do výšky 1.000.- Eur v blokovom konaní za priestupok podľa § 56 zákona č. 335/2007 Zbierky zákonov o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, respektíve na základe zhoršenej epidemiologickej situácie hrozí aj alternatíva uzavretia časti miest a obcí.