Deň matiek

6. mája 2015

 

V nedeľu 3. mája 2015 starostka obce a Obecné zastupiteľstvo pripravili  oslavu ku sviatku Dňa matiek.  Slávnosť sa konala už tradične v našom kultúrnom dome.

Na úvod sa oslávenkyniam prihovorila starostka obce Ing. Justína Pálková, ktorá im úprimne zaželala všetko dobré pri ich ťažkej a zodpovednej práci, ktorou je výchova detí a starostlivosť o rodinu.

 

„ Keď siaham do svojej tajnej pamäte, pripomínam si  najúžasnejší pocit na svete, keď som sa stala matkou. Tým sa to všetko len začalo. Skutočný život. Kopa radosti, smiechu, starosti, chorôb a nikdy nekončiacej zodpovednosti. Zároveň pochybnosti, či  deťom dávam dosť lásky, či ich dosť podporujem, či ich správne vychovávam…  Či im dosť často hovorím, ako ich mám rada a čo na nich obdivujem. Práve deti sa stali pre mňa najlepším prostriedkom na učenie trpezlivosti. Dávali a dávajú mi možnosť dozrievať s nimi. Na svojich dospelých deťoch  obdivujem, ako neznášajú pretvárku, vedia sa zastať slabších, ako hľadajú východisko, keď sa im nedarí. A ešte pre mnoho iných vecí. Dúfam, že si v živote nájdu svoj štvorlístok  šťastia. Pri výchove svojich detí som pochopila, že byť mamou je celoživotný sviatok pre každú ženu. Pre mňa, aj pre každú  z Vás. Veď my mamy sme tie, ktoré im veria, aj keď ich iní odsúdia. Sme tie, ktoré ich milujú, keď všetci nenávidia a pritom sme samé zraniteľné, citlivé a často unavené…“  povedala okrem iného vo svojom príhovore starostka obce.

 

Potom nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili  deti z našej materskej školy pod vedením p. riaditeľky E. Šebíkovej a deti z našej obce pod vedením Mgr. Kataríny Kováčovej.

 

Po skončení pekného a úsmevného programu, poslanci Obecného zastupiteľstva odovzdali oslávenkyniam kvetinový darček.