Deň matiek

10. mája 2020

Milé mamičky, babičky, tety,

dovoľte mi, aby som Vám v mene poslancov Obecného zastupiteľstva, ako aj v mene svojom, srdečne zablahoželala k Vášmu dnešnému sviatku.

Želám Vám pevné zdravie, aby ste mohli rozdávať cenné rady svojim deťom do života. Vnášajte aj naďalej teplo do svojich rodín a všade okolo seba.

Starostka obce