Fašiangová zábava

7. januára 2017

Milí priatelia, 27. januára Vás všetkých pozývame na fašiangovú zábavu. Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade počas stránkových dní. Screenshot 2017-01-07 09.26.34