Kultúrny festival

11. septembra 2011

Dňa 11. septembra 2011 sa konal 1. ročník kultúrneho festivalu obcí Mikroregiónu Požitavie –Širočina v Tekovských Nemciach. V programe sa predstavilo celkom šesť folklórnych skupín a štyri skupiny zamerané na iný hudobný žáner.  Našu obec na tomto kultúrnom festivale  reprezentovala  FS LIPA  a HS  O.O.F.