Október, mesiac úcty k starším

5. októbra 2019

V obci Veľké Vozokany sme na sobotu 12. októbra pripravili posedenie pre našich drahých dôchodcov.

Pozvanka