Október, mesiac úcty k starším

11. októbra 2020

Milí naši oslávenci – dôchodcovia,

pri príležitosti Vášho sviatku, Vám chcem v mene svojom a v mene poslancov Obecného zastupiteľstva, zaželať veľa zdravia a síl do ďalšieho života, optimizmus, spokojnosť a trpezlivosť. Vyslovujem Vám úprimné poďakovanie za to, že ste Vaše životy vyplnili poctivou prácou, ďakujem za cenné rady a za všetko, čo ste pre našu dedinku urobili a neustále robíte.

Povzbudzujem Vás, aby ste aj naďalej cez skromnosť šľachtili vo svojich deťoch, vnukoch i pravnukoch vzťah k dobrej práci, usilovnosti a dobrosrdečnosti. Prajem Vám, nech mesiac úcty k starším netrvá len jeden mesiac, ale aby sa jeho myšlienkou a úctou naplnili všetky mesiace, roky a celý Váš život.

Vaša starostka.