Velkovozokanský lev sa vrátil

22. augusta 2018

Národná kultúrna pamiatka LEV vo Veľkých Vozokanoch je jedinou monumentálnou pamiatkou na obdobie protitureckých bojov. Pripomína víťaznú bitku kresťanských vojsk nad Turkami 26. a 27. augusta 1652. Znalci histórie nášho regiónu vedia o tejto významnej udalosti veľa zaujímavých podrobnosti. Nikto však netušil, že majestátnosť narušia neznámi vandali a zberači vzácnych kovov. Nad bronzovým levom však, zdá sa, boli rozprestreté ochranné krídla, dielo skazy nebolo dokonané a milovníci kultúrneho dedičstva mohli zabojovať o jeho záchranu a návrat.

Návrat LEVA bol naozaj slávnostný. V sobotu 28. júla 2018 sa stretli pri zreštaurovanom pamätníku zástupcovia obce, autori reštaurovania, hostia i domáci. Starostka obce Ing. Justína Pálková všetkých privítala a spolu s plukovníkom v zálohe Bartolomejom Slivenským, položili k pamätníku veniec na počesť padlým hrdinom v protitureckej bitke. V neformálnom rozhovore sa potom hovorilo o 6. septembri 2013, kedy okoloidúci cyklista Martin Bogyo uvidel bronzového leva zhodeného z podstavca a dopíleného. Táto socha bola tak zničená, že musela byť na „rehabilitačnom“ pobyte u akademického sochára Ladislava Sabu v Galante celé štyri roky. Na reštaurovaní tejto národnej kultúrnej pamiatky pracovali aj akademický sochár František Šmigrovský a akademický sochár Stanislav Kožela. Zreštaurovať a vrátiť sochu na pôvodné miesto, nebolo ľahké a jej návrat sa zdal byť nereálny. Starostka obce sľubovala a predovšetkým verila, že Lev sa do Veľkých Vozokán vráti. Neúnavne a s odhodlaním sa snažila o to, aby sa jej slová stali skutočnosťou. Vďaka jej odhodlaniu a neúnavnej práci sa to podarilo. Podporu našla na Ministerstve kultúry SR počas pôsobenia ministra Mareka Maďariča na Nitrianskom samosprávnom kraji na čele s predsedom Milanom Belicom.

Ďakovná slávnosť pri príležitosti zreštaurovania pamätníka bola formou oslavy, ale aj úprimného poďakovania všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o návrat Veľkovozokánskeho leva na svoje pôvodné miesto. Začala slávnostnou svätou omšou na miestnom ihrisku.

Po privítaní všetkých vzácnych hostí, starostka obce vo svojom úvodnom príhovore priblížila prítomným príbeh Veľkovozokánskeho leva. Vrátila sa do roku 1652, kedy sa na mieste pamätníka odohrala krutá bitka medzi Turkami, ktorým velil Kara Mustafa a kresťanským vojskom, na čele s novozámockým hradným kapitánom, grófom Adamom Forgáčom. Turecké vojská, v počte asi 4000 mužov, boli nad Veľkými Vozokanmi zastavené. Proti početnej presile Turkov sa postavilo približne 1000 jazdcov a 300 pešiakov na strane uhorských vojsk. Do boja výdatne zasahovali sedliaci, vyzbrojení len pracovným náradím. V tomto neľútostnom boji padlo asi 800 Turkov a 48 bojovníkov z radov uhorských vojsk. Medzi nimi boli aj štyria členovia grófskej rodiny Esterházy – František, Tomáš, Gašpar a Ladislav. Na počesť padlých šľachticov dal ostrihomský veľkoprepošt Imrich Esterházy v roku 1743 postaviť kamenný pomník. Keďže zub času postupne kamenný pomník zničil, rozhodla sa rodina Esterházyovcov postaviť nový, veľkolepejší, ktorý mal pripomínať túto tragédiu. A tak v roku 1896 postavili nový kamenný pomník, na ktorom sa hrdo vypínal bronzový lev. Súsošie, ktoré majestátne trónilo na mramorovom podstavci 117 rokov, prežilo celé storočie a dve svetové vojny, no takmer neprežilo v septembri 2013 nájazd zberačov farebných kovov. Zlodeji však z neznámych príčin svoj úmysel nedotiahli do konca. Lev ostal ležať, popílený na viacerých miestach, v kríkoch pri podstavci. Zastavili ich najedované sršne sídliace v útrobách kovovej sochy ? Náš bronzový lev možno práve vďaka ním neskončil na dvore zberných surovín.

Tento príbeh má však šťastný koniec. Lev sa do Veľkých Vozokán opäť vrátil. Starostka obce úprimne poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na šťastnom konci tohto príbehu, či už morálne alebo finančne. Vyslovili poďakovanie aj svojej rodine a všetkým, ktorí s ňou verili, že lev sa vráti na miesto, kde sa odohrala veľká historická udalosť, ktorá bola kľúčová pre ďalší historický vývoj.

Malé darčeky na pamiatku tohto významného dňa odovzdala starostka obce všetkým, ktorý pomohli pri záchrane vzácnej pamiatky, nielen z radov hostí, ale aj miestnych občanov, ktorí od okamihu poškodenia sochy, ponúkli svoju pomoc a tak prispeli k jej návratu domov.

K zúčastneným sa prihovoril Mgr. Marián Kéry – poslanec NR SR, poslanec a podpredseda NSK, PhDr. Peter Jurkovič – riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Nitre, podplukovník Ladislav Oláh – zástupca historického parku mesta Pákozd v Maďarsku a Dr. Tibor Martí – z historického ústavu akadémie vied v Budapešti.

Ďakovná slávnosť pokračovala kultúrnym programom, v ktorom vystúpila dychová hudba Vozokanka, folklórno – spevácka skupina LIPA, hudobná skupina Dynastia, speváčka a zároveň aj moderátorka tejto slávnosti Soňa Lukáčová, speváčka Tatiana Kováčová, hudobná skupina WW Band.

„Lev od svojej existencie dotvára identitu a je symbolom našej obce, ktorá je úctihodnou 809 – ročnou dámou, obklopenou lesmi, poľami, rozsiahlymi lánmi žiariacich slnečníc. Cítiť tu pokoj, pohodu a skutočný dedinský život, odtrhnutý od zhonu veľkých miest. Chráňme si ju a prácou rúk i umu prispievajme k jej rozvoju a skrášleniu, aby sme v nej vytvárali stále niečo dobré a pekné“ povedala na záver ďakovnej slávnosti starostka obce Ing. Justína Pálková.