Október, mesiac úcty k starším

19. októbra 2017

Pozývame všetkých našich skôr narodených občanov na sobotné posedenie, aby ste vedeli že…

… si vážime Vaše vrásky, lebo za každou sa skýva nejaká životná skúsenoť…

….si vážime Vaše šediny, lebo za každou sa skrýva nejaká životná múdrosť…

…lebo si vážime Vás

vozokany_pozvanka3