Pozvánka na Deň detí a Deň otcov

19. júna 2015

Obec Veľké Vozokany

pozýva

všetky deti a všetkých otcov

na príjemné nedeľné popoludnie plné zábavy,

ktoré sa uskutoční dňa 21.6.2015

o 15.00 hod. v miestnom kultúrnom dome.