Pozvánka na spoločné stretnutie predstaviteľov obecnej samosprávy s obyvateľmi obce Veľké Vozokany

11. septembra 2022

Starostka obce Veľké Vozokany a poslanci Obecného zastupiteľstva obce Vás srdečne pozývajú na spoločné stretnutie, na ktorom zhodnotíme uplynulé štvorročné volebné obdobie a odprezentujeme Vám pripravované projekty, ktoré prispejú k rozvoju našej obce.

Stretnutie s občanmi našej obce sa bude konať v sobotu dňa 17. septembra 2022 od 15:00 do 17:00 hodiny v miestnom kultúrnom dome.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, ako aj na Vaše názory, pohľady a návrhy. Zapojenie sa do diskusie a rozpravy bude možné, ak sa zúčastnite daného podujatia v plnom rozsahu.

Ing. Justína Pálková,
starostka obce