Prerušenie dodávky el. energie

13. apríla 2017

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 02.05.2017  v čase od 8:00 hod. do 11:30 hod bude prerušená dodávka elektriny nasledovne:

Veľké Vozokany č.

1, 10, 11, 115, 117,118, 12, 123, 127, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136/BL, 136/PR, 139, 14, 140, 141, 142, 142/OP, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 173, 174, 175, 176, 178, 178/BL, 178/ZA, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 7, 8, 9