Príhovor starostky k aktuálnej situácii

24. októbra 2020

Milí spoluobčania,

ako ste isto zaregistrovali v médiách, dňa 1.10.2020 vyhlásila vláda SR núdzový stav v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu  na obdobie nasledujúcich dní. Počas tohto obdobia sú v platnosti sprísnené mnohé protiepidemické opatrenia, ktoré budú mať vplyv na naše životy. Akým spôsobom a na aký dlhý čas budeme musieť strpieť tieto obmedzenia, máme vo svojich rukách. Je nevyhnutné si uvedomiť, že minimum, čo môžeme pre seba a svoje okolie urobiť, je dodržiavať opatrenia v súvislosti s nosením rúšok, častým umývaním, či dezinfekciou rúk a dodržiavaním potrebných odstupov. To, že nie je správne túto situáciu podceňovať, mnohí pocítili na vlastnej koži. V tejto súvislosti by som Vás chcela všetkých požiadať o rešpektovanie prijatých opatrení, o zodpovednosť, či opatrnosť.

Moja prosba smerom k Vám je silnejšia o to viac, že sme v týchto dňoch v našej obci mali prežívať tradičné Hodové slávnosti, ktoré sú hlavne dňami rodinných a priateľských stretnutí. Všetci veľmi dobre vieme, že tohtoročné Hody budú iné. Nepodceňujme situáciu a nebuďme „hrdinami“ na nesprávnych miestach. Buďme prosím disciplinovaní, ohľaduplní a tolerantní. Verím, že v skúške obstojíme, verím, že zvládneme byť zodpovední.

Dovoľte mi, aby som Vám zaželala do nadchádzajúcich dní najmä pevné zdravie a aj napriek tejto komplikovanej situácií, príjemné prežitie Hodových dní, možno v netradičnom duchu.

O všetkých aktuálne platných opatreniach a zmenách, ktoré nastanú, budete včas informovaní prostredníctvom Úradnej tabule obce, obecného rozhlasu, webového sídla obce, ako aj sociálnych sieti.

Ing. Justína Pálková, starostka obce