Asistované sčítanie obyvateľov

13. mája 2021

Vážení občania,

rozhodnutím predsedu štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 bolo stanovené dosčitavanie obyvateľov na zabezpečenie asistovaného sčitania na obdobie od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021. Rozhodnutie predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky je vydané v súlade so stanoviskom úradu verejného zdravotníctva SR.

Asistované sčŕtanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčitať sami, ani s pomocou blízkej osoby, obyvateľom, ktorí sú digitálne vylúčlení a pre starších obyvateľov. Kontaktné miesto pre asistované sčítanie v našej obci je zriadené na Obecnom úrade. Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov.

Služby asistovaného sčítania sú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali:
– na kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta alebo bez pomoci stacionárneho asistenta na Obecnom úrade Veľké Vozokany, kde občanovi bude poskytnutý počitač,
– na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás príde sčitať do Vašej domácnosti.

Do elektronického samosčitania, ktoré prebiehalo od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sa v naej obci zapojilo 96,4% obyvateľov. Štatistický úrad ďakuje všetkým sčítaným obyvateľom za dôveru a za zodpovedný prístup.

Prvé základné výsledky sčítania chce Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytnúť už v roku sčítania obyvateľov, závisí to od pandemickej situácie a toho, kedy sa reálne ukončí asistované sčítanie. Ďalšie údaje budú k dispozícii v roku 2022 a komplexne spracované údaje pre medzinárodnú úroveň musia byť publikované najneskôr do začiatku roku 2024.

Bližšie informácie o asistovanom sčitaní nájdete na úradnej tabuli v obci, na webovej stránke obce, pripadne na telefónnom čísle 037/634 2293, kde si zároveň môžete požiadať aj o mobilného asistenta.