Celoplošné testovanie

29. októbra 2020

Vážení spoluobčania,

Uznesením vlády SR č. 665 zo dňa 18. 10. 2020 Vláda SR rozhodla o vykonaní celoplošného testovania obyvateľov na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu.

Celoplošné testovanie obyvateľov na území našej obce bude prebiehať dňa 31. 10. 2020, t. j. v sobotu v čase od 7.00 hodiny do 12.00 hodiny a poobede od 13.00 hodiny do 17.00 hodiny a od 17.30 hodiny do 22.00 hodiny. Test môžete absolvovať v ľubovoľnom čase a v ľubovoľnom poradí.

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov veku. Testovanie sa neodporúča tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou, či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.

Testovanie bude prebiehať vo vonkajšom prostredí, v priestoroch pred kultúrnym domom a Obecným úradom. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel budú dohliadať príslušníci PZ SR a Ozbrojených síl SR. Pri čakaní na testovanie buďte prosím trpezliví a ohľaduplní.

Pri absolvovaní testovania sa musíte preukázať občianskym preukazom. Pri testovaní detí od 10 do 15 rokov zdravotným preukazom. Pri testovaní detí od 10 do 15 rokov musí prísť zákonný zástupca, nakoľko certifikát o výsledku testovania týchto detí môže byť odovzdaný len ich zákonnému zástupcovi. Testujúci personál bude vopred otestovaný.

V prípade pozitívneho výsledku musí každý dodržať 10-dňovú domácu karanténu so všetkými rodinnými príslušníkmi, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. 10-dňová karanténa je nariadená aj tým občanom, ktorí sa testovania dobrovoľne nezúčastnia.

Pristupujte prosím k celoplošnému testovaniu zodpovedne, nakoľko práve toto testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu.

Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale pomôžeme ochrániť svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.

Ing. Justína Pálková, starostka obce