Farské oznamy

7. mája 2020

Rímskokatolícky farský úrad v Nemčiňanoch oznamuje všetkým veriacim farnosti, že z rozhodnutia vlády SR a Konferencie biskupov Slovenska sa od 6. mája 2020 opäť môžu v chrámoch vykonávať bohoslužby pre verejnosť, avšak za dodržania bezpečnostných hygienických predpisov.

Vo Veľkých Vozokanoch budú sväté omše v tomto týždni:

V piatok 8. mája 2020 o 18.00 hod.
V nedeľu 10. mája 2020 o 9.30 hod.

Ďalšie informácie budú oznámené už v nedeľných farských oznamoch v jednotlivých chrámoch farnosti.