Farské oznamy pred Veľkonočnými sviatkami

31. marca 2020

Rímskokatolícky farský úrad v Nemčiňanoch oznamuje, že na na Kvetnú nedeľu 5. apríla bude pán farár slúžiť svätú omšu vo farskom kostole v Nemčiňanoch o 9.00 hodine bez účasti veriacich. Veriaci nech sa v túto hodinu spoja svätými omšami cez masmédiá.