Farský oznam

22. decembra 2020

Rímskokatolícky farský úrad v Nemčiňanoch oznamuje svojim veriacim, že z dôvodu zhoršenej zdravotnej situácie je opäť zákaz verejných bohoslužieb. Sledujte vianočné bohoslužby cez rádio, televíziu alebo internet. Ďalšie informácie, správy a oznamy vám budú sprostredkované cez internetovú stránku farnosti, taktiež aj s vianočnými kázňami.

Aj napriek takejto ťažkej situácii vám požehnané vianočné sviatky praje váš pán farár.