Oznam o prerušení distribúcie elektriny

9. marca 2021

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 24.3.2021 v čase od 8:00 do 11:30 bude prerušená dodávka elektriny nasledovne:

Veľké Vozokany číslo:

77, 77/PRI, 78, 79, 81, 82, 85, 87, 88, 91, 92, 111, 113, 154, 155, 155/VE, 156, 157, 158, 159, 159/OP, 161, 161/VE, 162, 163, 164, 164/VE, 165, 167, 169, 169/VE, 170, 170/VE, 172, 187, 188, 188/ZA, 193, 196, 270

A v čase od 11:30 do 14:30 bude prerušená dodávka elektriny nasledovne:

Veľké Vozokany číslo:

29, 30, 31, 32, 33, 34/ZA, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 45/ZA, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54/VE, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 75/VE, 76, 92/ZA, 94, 94/VE, 96, 96/VE, 97, 99, 100, 100/ZA, 103, 105, 106, 107, 109, 186, 186/VE, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 199