Oznam o prerušení prevádzky Materskej školy v obci Veľké Vozokany

10. marca 2020

Vážení rodičia,

Obec Veľké Vozokany zastúpená starostkou obce Ing. Justínou Pálkovou Vám oznamuje Prerušenie prevádzky v Materskej škole Veľké Vozokany od 12. marca 2020 (štvrtok) do 22. marca 2020 (nedeľa). Nástup deti po prerušení prevádzky bude 23. marca 2020 (pondelok).

Dôvodom na prerušenie prevádzky je pretrvávajúci vysoký výskyt respiračných ochorení deti Materskej školy. Prerušenie prevádzky bude slúžiť aj ako preventívne opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia koronavírusu COVID-19 a vrcholiacej epidémie chrípky.

Ďakujem za pochopenie.
Ing. Justína Pálková, starostka obce