Oznam o skríningovom testovaní

20. januára 2021

Vážení spoluobčania,

Obec Veľké Vozokany zastúpená starostkou obce Ing. Justínou Pálkovou, po dohode s krízovým štábom obce rozhodla, vytvoriť mobilné odberové miesto pre vykonávanie skríningového testovania osôb na zisťovanie prítomnosti ochorenia COVID – 19, prostredníctvom antigénových testov.

Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe znesenia Vlády SR č. 30 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Celoplošné testovanie obyvateľov na území našej obce bude prebiehať dňa v sobotu 23. januára 2021 od 8.00 do 12.00 hodiny a poobede od 13.00 hodiny do 17.00. Antigénový test môžete absolvovať v ľubovoľnom čase a v ľubovoľnom poradí.

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 15-tich rokov veku. Testovanie pre občanov, ktorý majú nad 65 rokov je dobrovoľné.

Testovanie bude prebiehať vo vonkajšom prostredí. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel budú dohliadať príslušníci PZ SR a Ozbrojených síl SR. Pri čakaní na testovanie buďte prosím trpezliví a ohľaduplní.

Pri absolvovaní testovania sa musíte preukázať občianskym preukazom. Pri testovaní detí od 10 do 15 rokov zdravotným preukazom. Pri testovaní detí od 10 do 15 rokov musí prísť zákonný zástupca, nakoľko certifikát o výsledku testovania týchto detí môže byť odovzdaný len ich zákonnému zástupcovi.

Testujúci personál bude vopred otestovaný. 

V prípade pozitívneho výsledku musí každý dodržať 10-dňovú domácu karanténu so všetkými rodinnými príslušníkmi, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. 10-dňová karanténa je nariadená aj tým občanom, ktorí sa testovania dobrovoľne nezúčastnia.

Pristupujte prosím k celoplošnému testovaniu zodpovedne, nakoľko práve toto testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu.

Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale pomôžeme ochrániť svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.

Ing. Justína Pálková, starostka obce