Oznam o termínoch odovzdávania kompostérov

6. novembra 2020

Obecný úrad Veľké Vozokany bude pre obyvateľov s trvalým pobytom v našej obci, ktorí sú vlastníci nehnuteľnosti so záhradou, bezplatne odovzdávať záhradné kompostéry s objemom 1050 litrov do domácností v rodinných a bytových domoch so záhradou. Nádoby budeme odovzdávať bezplatne a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí kompostéra. Distribúcia do každej domácnosti je naplánovaná dňa 8. novembra 2020. 

Podmienky ku prevzatiu:

 • Preberá vlastník nehnuteľnosti – rodinného domu.
 • Pri preberaní zariadenia treba predložiť doklad totožnosti (občianský preukaz).
 • Podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí kompostéra

Kompostér PREMIUM 1050, v demonte sa skladá:

 • Telo  – rozmer 136 x 136 cm, výška bez dna je 107 cm
 • Hrúbka steny – 7 mm
 • 2 x veko – rozmer 95 cm x 53 cm
 • Hmotnosť 28 kg,  objem 1050 l
 • Kompostér je uzatvárateľná plastová nádoba, ktorá má prevzdušňovacie otvory
 • Otváranie kompostéra je na každej strane pre vyberanie kompostu
 • Je vyrobený zo 100 % recyklovaného HDPE, materiál je ÚV stabilizovaný, odolný voči teplotám od  -40º C do +80º C
 • Rebrovanie je prispôsobené proti upchávaniu vetracích otvorov

Plastový kompostér bezplatne na obdobie piatich rokov obdrží každá domácnosť, ktorej vlastník podpíše s obcou protokol o odovzdaní a prevzatí plastového kompostéra. Po uplynutí termínu sa kompostér stane vlastníctvom domácností.

Kompostér je uzatvárateľná plastová nádoba bez dna s prevzdušňovacími otvormi, cez ktorú sa dá kompost vyberať zo všetkých štyroch strán. Životnosť kompostéru je 20 rokov. Každý občan dostane aj návod na jeho zloženie a používanie. V kompostéri možno ukladať biologický odpad z domácností, ako napríklad pokosenú trávu, lístie, nasekané konáre z krovín a stromov, zvyšky ovocia, zeleniny a pod.

Projektové zameranie:

Názov projektu:  Kompostéry pre  Veľké Vozokany 

Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov

Činnosť: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Tento projekt je financovaný z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.