Oznam o testovaní

27. januára 2021

Vážení spoluobčania,

Obec Veľké Vozokany zastúpená starostkou obce oznamuje, že v sobotu dňa 30. januára 2021 sa bude v našej obci konať 4. kolo skríningového testovania osôb na zisťovanie prítomnosti ochorenia COVID – 19, prostredníctvom antigénových testov.

Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe znesenia Vlády SR k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Plošné testovanie obyvateľov na území našej obce bude prebiehať v sobotu 30. januára 2021, v čase od 8.00 hodiny do 12.00 hodiny a poobede od 13.00 hodiny do 16. 00 hodiny. Antigénový test môžete absolvovať v ľubovoľnom čase a v ľubovoľnom poradí.

Testovanie bude prebiehať vo vonkajšom prostredí. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel budú dohliadať príslušníci PZ SR a Ozbrojených síl SR. Pri čakaní na testovanie buďte prosím trpezliví a ohľaduplní.

Pri absolvovaní testovania sa musíte preukázať občianskym preukazom. Pri testovaní detí od 10 do 15 rokov zdravotným preukazom. Pri testovaní detí od 10 do 15 rokov musí prísť zákonný zástupca, nakoľko certifikát o výsledku testovania týchto detí môže byť odovzdaný len ich zákonnému zástupcovi.

Pristupujte prosím k celoplošnému testovaniu zodpovedne, nakoľko práve toto testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu.

Ing. Justína Pálková, starostka obce