Oznam o testovaní

18. februára 2021

Vážení spoluobčania,

oznamujeme, že sa v našej obci bude opäť prebiehať 7. kolo skríningového testovania osôb na zisťovanie prítomnosti ochorenia COVID-19, prostredníctvom antigénových testov. 

Plošné testovanie obyvateľov na území našej obce sa uskutoční dňa 20. februára 2021, t. j. v sobotu, v čase od 8.00 hodiny do 13. hodiny bez obedňajšej prestávky. Antigénový test môžete absolvovať v ľubovoľnom čase a v ľubovoľnom poradí.

Testovanie bude prebiehať vo vonkajšom prostredí. Pri čakaní na testovanie buďte prosím trpezliví a ohľaduplní. 

Pri absolvovaní testovania sa musíte preukázať občianskym preukazom. Pri testovaní detí od 10 do 15 rokov zdravotným preukazom. Pri testovaní detí od 10 do 15 rokov musí prísť zákonný zástupca, nakoľko certifikát o výsledku testovania týchto detí môže byť odovzdaný len ich zákonnému zástupcovi.

Pristupujte prosím k celoplošnému testovaniu zodpovedne, nakoľko práve toto testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu.

Ing. Justína Pálková, starostka obce