Oznam Policajného zboru Slovenskej republiky

6. januára 2021

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre vyzýva občanov, aby dodržiavali aktuálne protiepidemiologické opatrenia s dôrazom na zákaz vychádzania v zmysle uznesenia Vlády Slovenskej republiky číslo 808 z 31. decembra 2020.

Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu v Nitre žiadame občanov, aby necestovali do mesta Nitra. Ak občania musia cestovať do mesta Nitra, za účelom výkonu zamestnania, alebo výkonu podnikateľskej činnosti, nech si zabezpečia potvrdenie od zamestnávateľa, alebo iný dokument , ktorým vedia preukázať potrebu svojej cesty.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre od 5. januára 2021, sprísni dopravné kontroly na hlavných ťahoch do mesta Nitra, zameraných na kontrolu potreby cestovania do mesta, s cieľom obmedziť počet obyvateľov v meste a tým znížiť riziko prenosu ochorenia COVID 19. Ďakujeme za porozumenie.