Oznam Západoslovenskej distribučnej spoločnosti

11. januára 2021

Západoslovenská distribučná spoločnosť žiada odberateľov elektrickej energie, aby dňa 22. januára 2021 sprístupnili prístup ku svojím elektromerom, nakoľko bude prebiehať opis stavu elektromerov. 

Taktiež je možné stav svojich elektromerov nahlásiť formou SMS, alebo MMS na telefónne číslo  0903/677137 – pán Hubina (odpočtár). Do správy je potrebné uviesť  číslo elektromeru a stav elektromeru.