Oznam zriaďovateľa o neotvorení materskej školy

10. februára 2021

Obec Veľké Vozokany zastúpená starostkou obce Ing. Justínou Pálkovou, ako zriaďovateľ materskej školy v obci

rozhodla od 8. februára 2021 do odvolania neotvoriť materskú školu.

Odôvodnenie:

Uznesenie vlády SR č. 78 z 5. februára 2021, kde je okres Zlaté Moravce  zaradený do štvrtého stupňa varovania, kedy sa školy a školské zariadenia nemôžu otvoriť.

Odporúčanie Bezpečnostnej rady okresu Zlaté Moravce, ktorá na základe stanoviska RÚVZ so sídlom v Nitre odporúča,  naďalej ponechať  prerušenú prevádzku školských zariadení od 8. februára 2021 do odvolania respektíve zlepšenia epidemiologickej situácie.

Ing. Justína Pálková, starostka obce