Priebeh celopološného testovania vo Veľkých Vozokanoch

31. októbra 2020

• prebieha vo vonkajších priestoroch
• začiatok je pri vstupe do Kultúrneho domu, kde sa zaregistrujete
• pri registrácii majte pripravený občiansky preukaz alebo pas (pre mladistvých preukaz poistenca)
• čakacia doba je momentálne minimálna
• odber vykonáva kvalifikovaná doktorka – infektologička
• vzorky spracúva a vyhodnocuje zdravotnícky personál
• ulica pri Kultúrnom dome je pre automobilovú dopravu uzavretá

ĎAKUJEME ŽE STE ZODPOVEDNÍ ❤️ a dodržiavate pokyny armády a polície, zachovávate dvojmetrové rozostupy a rúško prekrýva Vaše ústa aj nos.