Zmena úradných hodín Úradu práce v Zlatých Moravciach

11. decembra 2020

ÚPSVR NITRA pracovisko ZLATÉ MORAVCE oznamuje:

Vážení klienti,

na základe usmernenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie sa s účinnosťou od 11.12.2020 menia úradné hodiny nasledovne:

Pondelok             8,00 – 11,00 hod.
Utorok                 8,00 – 11,00 hod.
Streda                13,00 – 16,00 hod.
Štvrtok                8,00 – 11,00 hod.
Piatok                  8,00 – 11,00 hod.