Dopoludnie s príslušníkmi Policajného zboru.

13. septembra 2011

Dňa 13. septembra 2011 sa v priestoroch Materskej školy uskutočnilo „dopoludnie s príslušníkmi Policajného zboru „ zo Zlatých Moraviec.

Na túto akciu prijali pozvanie aj Materské školy z obce Čierne Kľačany a z obce Nevidzany.

Príslušníci policajného zboru  predviedli deťom  policajné vozidlo , celkovú výstroj a výzbroj. Deti si mohli sadnúť do policajného auta, zblízka pozrieť zbrane, či vyskúšať putá.

Ďakujeme p. riaditeľovi Mjr.Mgr. Jánovi  Malému, ktorý sa zaslúžil o to, aby sa táto vydarená  akcia v Materskej škole Veľké Vozokany mohla uskutočniť.