Komunálne voľby 2014

18. novembra 2014

Výsledky komunálnych volieb

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                                405

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                      242

Počet odovzdaných obálok                                                           242

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby do obecného zastupiteľstva                                             225

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby starostu obce                                                                 215

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť                                                5

Počet zvolených poslancov                                                             5

Za starostku obce Veľké Vozokany bola zvolená

Justína Pálková ,Ing., nezávislá kandidátka

 s počtom platných hlasov:                                                             215

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Katarína Kováčová, Mgr., nezávislá kandidátka                           194

2. Ľubomír Pálka, nezávislý kandidát                                              156

3. Ján Cigáň, nezávislý kandidát                                                     148

4. Eva Boldišová, nezávislá kandidátka                                           121

5. Ján Bogyo, nezávislý kandidát                                                    103

Náhradníci- kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Jozef Laca, nezávislý kandidát                                                    96

2. Štefan Havetta,Ing. , nezávislý kandidát                                       80

3. Tihamér Szolnoki, nezávislý kandidát                                           63

4. Ján Pobuda, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie                         49