Pamätná pečať pre obec Veľké Vozokany

6. februára 2017

Naša samospráva prešla prísnym hodnotením, ktoré bude zverejnené na stránkach Národného informačného strediska a na stránkach Ministerstva hospodárstva v hospodárskom registri subjektov.

Projekt hodnotenia obcí nadväzuje na predchádzajúce projekty a analýzy realizované v minulých rokoch, ktoré boli zamerané na finančnú a majetkovú bonitu obcí Slovenskej republiky, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

Bola vykonaná analýza 2926 obcí Slovenskej republiky a naša obec pod vedením starostky obce Ing. Justíny Pálkovej a Obecného zastupiteľstva bola vyhodnotená ako obec, ktorá sa môže zaradiť medzi 30,28 % obcí, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako majetok pre trvalo udržateľný rozvoj.
Naša obec sa umiestnila v tomto hodnotení 2926 obcí Slovenska na 5 mieste.

Na základe vyššie uvedených skutočností naša obec VEĽKÉ VOZOKANY získala PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST 2016, ktorá potvrdzuje

– výnimočnú pozíciu na trhu

– deklaruje svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu

– je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácií s obchodnými partnermi, investormi, a širokou verejnosťou

Pečať Rozvoja obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí.
Podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov a odberateľov vidia, že sa môžu na obec s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika.

Pečať