Voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

20. októbra 2014

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

 Veľké Vozokany

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Veľkých Vozokanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1.Ján Bogyo,60 r., dôchodca, Veľké Vozokany 143, nezávislý kandidát

2.Eva Boldišová, 45 r., inšpektorka kvality, Veľké Vozokany 78, nezávislá kandidátka

3.Ján Cigáň, 53 r., technológ, Veľké Vozokany 79, nezávislý kandidát

4.Štefan Havetta, Ing., 24 r., technik kvality, Veľké Vozokany 118, nezávislý kandidát

5.Katarína Kováčová, Mgr., 35 r., odborná referentka/asistentka, Veľké Vozokany 123, nezávislá     kandidátka

6.Jozef Laca, 59 r., údržbár, Veľké Vozokany 96, nezávislý kandidát

7.Ľubomír Pálka, 53 r., záhradník, Veľké Vozokany 199, nezávislý kandidát

8.Ján Pobuda, Ing., 59 r., lesný inžinier, Veľké Vozokany 31, Kresťanskodemokratické hnutie

9.Tihamér Szolnoki, 37 r., servisný technik, Veľké Vozokany 211, nezávislý kandidát

 

Jaroslava Lacová, v.r.
predseda miestnej volebnej komisie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce

 Veľké Vozokany

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Veľkých Vozokanoch
podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Justína Pálková, Ing., 47 r., ekonómka, Veľké Vozokany 199, nezávislá kandidátka

 

Jaroslava Lacová, v.r.
predseda miestnej volebnej komisie