Výsledky hlasovania vo voľbách Prezidenta Slovenskej Republiky v obci Veľké Vozokany

19. marca 2019

Výsledky hlasovania vo voľbách Prezidenta Slovenskej Republiky v obci Veľké Vozokany

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 377
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 236
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 236
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 236

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Béla Bugár, Ing. 2 hlasy
2. Zuzana Čaputová, Mgr. 44 hlasov
3. Martin Daňo 0 hlasov
4. Štefan Harabin, JUDr. 38 hlasov
5. Eduard Chmelár, doc.Mgr., PhD. 8 hlasov
6. Marian Kotleba, Ing., Mgr. 30 hlasov
7. Milan Krajniak, Bc. 3 hlasy
8. József Menyhárt, PaedDr., PhD. 0 hlasov
9. František Mikloško, RNDr. 37 hlasov
10. Robert Mistrík, Dr., Ing. 0 hlasov
11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 74 hlasov
12. Róbert Švec, Mgr. 0 hlasov
13. Bohumila Tauchmannová, Ing. 0 hlasov
14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD. 0 hlasov
15. Ivan Zuzula, RNDr., CSc. 0 hlasov

Počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal:

József Menyhárt, PaedDr., PhD. 0 hlasov
Robert Mistrík, Dr., Ing. 0 hlasov