Menu
Obec Veľké Vozokany
ObecVeľké Vozokany

Odpadové hospodárstvo

Zber komunálneho a objemného odpadu

Zber komunálneho odpadu vykonáva spoločnosť Waste transport, a. s. každý párny týždeň v stredu od rodinných domov a bytových domov.

Zber objemného odpadu prebieha prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. O termíne zberu informuje obecný úrad hlásením oznamu v obecnom rozhlase a tiež prostredníctvom komunikačnej služby.

Na uskladnenie biologicky rozložiteľného odpadu slúžia 1050l kompostéry, ktoré obec poskytla do každej domácnosti.

Do kompostérov patrí: rastlinný odpad z kuchyne a prípravy jedál, listy a vňať zo zeleniny, šupy z citrusových plodov, banánov a pod., jaderníky a kôstky z ovocia, škrupiny z vajíčok a orechov, zvyšky pečiva a obilnín, kávová usadenina a čajové vrecká, odpady zo záhrady, tráva, listy a burina, podrvené alebo posekané konáre, hnoj z chovu domácich zvierat, slepačí trus, hobliny, piliny, kôra a popol z dreva.

Separovaný zber odpadu

SKLO občania vhadzujú do zelených kontajnerov umiestnených v obci. Kontajnery na sklo sa vyprázdňujú 1x za 2 mesiace.

PAPIER zberá zberová spoločnosť od rodinných a bytových domov podľa harmonogramu separovaného odpadu 1x za 3 mesiace. 

PLASTY, KOVY A TETRAPAKOVÉ OBALY  občania zberajú do žltých plastových vriec. Vývoz žltých vriec od rodinných a bytových domov prebieha podľa harmonogramu separovaného odpadu. Zberová spoločnosť odoberie len plné vrecia spred rodinných a bytových domov a odovzdá späť prázdne vrecia.

Patria sem: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, tetrapakové obaly (krabice z džúsov a mlieka).

Zber elektroodpadu organizuje obec v spolupráci s organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s takýmto odpadom. Termín zberu elektroodpadu je oznámený občanom vopred prostredníctvom miestneho rozhlasu a tiež prostredníctvom komunikačnej služby.

Do elektroodpadu patrí: zariadenia z vyradenej počítačovej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, zariadenia domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné), batérie a autobatérie, meracie prístroje, káble, odpad z opravárenskej činnosti a žiarivky.

Harmonogram separovaného odpadu na 1. polrok 2023 (106.87 kB)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 - 46,11% (357.79 kB)

 

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4