Pamiatky

Pamätník Lev

Na severovýchode od obce pri starom háji sa v roku 1652 odohrala dôležitá bitka medzi tureckým vojskom, vedeným pašom Mustafom a uhorským vojskom v spojení s miestnymi obyvateľmi vedenými kapitánom Adamom Forgáčom a tromi bratmi Eszterházyovcami. Turci boli porazení, pričom padli aj štyria členovia rodiny Eszterházy.  V roku 1734 tu bol na pamiatku tohto víťazstva  a na česť padlým postavený kamenný obelisk. V roku 1896 bol vymenený za bronzového leva od sochára Vojtecha Markupa. Súsošie leva v obrannom postoji, ktorý prednou labou dlávi tureckú vojnovú zástavu, predstavuje dnešný pamätník víťazstva nad Turkami. Na štvorhrannom kamennom podstavci pomníka je latinskí nápis, ktorý v slovenskom preklade znie takto:

Zastav sa, pútnik! A čítaj.
Na tomto poli padli v jeden deň z jednej rodiny
štyria nepremožiteľní hrdinovia:

Ladislav – gróf Esterházi, večný majiteľ hradu Fraknó,
radca Cisársko-kráľovskej vzešenej komory a hlavný veliteľ pevnosti v Pápe.
František Esterházi, hlavný veliteľ pevnosti v Ďarmotách.
Tomáš Esterházi, zástupca veliteľa Levického hradu.
Gašpar Estreházi, rytier Zlatej ostrohy.

Turecký boh vojny neuspel pri Esterháziovcoch,
chcel byť smrtonosný, ale nebol,
lebo mužov, ktorých usmrtil, nezničil úplne.
Tu vykvitla esterháziovská trojruža, znovu purpurovo sfarbená
krvou štyroch hrdinov.
Toto je teda Marsovo pole, ktoré nemá ani Rím.
Uhorsko zaň vďačí esterháziovským hrdinom.

Kostol sv. Mikuláša

K ďalším zaujímavostiam v obci patrí katolícky kostol sv. Mikuláša. Prvý kostol bola neveľká gotická stavba. Jeho zasvätenie sv. Mikulášovi je doložené z roku 1308. V roku 1674 bol silne poškodený. V roku 1742 gotický kostol dala rozšíriť a zbarokizovať Ostrihomská kapitula. Do roku 1916 bol kostol pokrytý šindľom. V roku 1927 doviezli 2 zvony z Trnavy, každý z nich vážil 180 kilogramov. Kostol bol vymaľovaný a v roku 1936 na sviatok Krista Kráľa bol posvätený. Generálna oprava sa uskutočnila v roku 1946, vtedy veriaci obce zakúpili aj Krížovú cestu. V rokoch  1969 – 1972 bol rozšírený chór a opravil sa orgán. Ďalšie opravy kostola boli realizované nasledovne:

 • v rokoch 1986 – 1989  bola po obvode múrov zabetónovaná rímsa, z nového dreva bol zhotovený krov,  na strechu bol daný hliníkový plech
 • okolo kostola bol vybetónovaný odvetrávací kanál, od základu bola postavená nová zakristia a schodište na chór
 • v  roku 1999 sa do kostola dalo namontovať elektrické kúrenie
 • v roku 2001 sa v kostole dala opäť obnoviť jeho maľovka
 • v roku 2003 bola uskutočnená generálna oprava organu
 • v roku 2007 odstránenie narušenej omietky a na jej miesto bola urobená sanačná omietka, vonkajší obvod kostola, múry boli zasieťkované, bola nahodená silikónová omietka, schody pred hlavným vchodom boli zrušené a z južnej strany bol zabetónovaný bezbarierový vstup do kostola nad ktorým bol namontovaný prístrešok, hlinikový plech na streche kostola bol zafarbený

Kaplnky a sochy

 • kaplnka Lurdskej Panny Márie – nad kostolom pri ceste do obce Nemčiňany
 • kaplnka Panny Márie – na záhumní pred rodinným domom č. 153
 • kamenná soch sv. Jána Nepomuckého – neďaleko autobusovej zástavky na ceste do Zlatých Moraviec
 • socha Panny Márie, ktorá šliape hlavu hada – pred kultúrnym domom
 • kamenná socha Sedembolestnej – v strede dediny pred rodinným domom č. 115 a č.116
 • kamenná socha sv. Urbana – na viniciach

Kríže

 • misijný drevený kríž – pred kostolom
 • kamenný kríž – na cintoríne za kostolom z ľavej strany
 • kamenný kríž – na cintoríne
 • kamenný kríž – na cintoríne
 • kamenný kríž – pred ohradou cintorína
 • drevený kríž – pod „čapačkou“
 • kamenný kríž – cesta na vinice
 • kamenný kríž – pri ceste k pamätníku Lev
 • kamenný kríž – nad priehradou pri ceste do Čiernych Kľačian

Po 7:30 - 15:30
Ut 7:30 - 15:30
St 7:30 - 16:30
St 7:30 - 15:30
Pi 7:30 - 14:30
 
Obednajšia prestávka 12:00 - 12:30
Stránkove dni Po, St, Pi

  • Žiadne pripravované udalosti
  AEC v1.0.4