Významné osobnosti

MUDr. Anton Bajan – univerzitný profesor, lekár, vedec, výskumník, pedagóg

MUDr. Ľubomír Jarábek – lekár, výskumník. Na 1. svetovom sympóziu o diabetickej nohe v Holandsku mu udelili cenu za podanie výsledkov výskumu v problematike komplexnej jej liečby

Doc.PhDr. Karol Jarábek, CSc. – učiteľ, vysokoškolský pedagóg

Eliáš „Elo“ Havetta – /1938 – 1975/ – režisér, scenárista, grafik a fotograf. Už od malička mal výtvarný talent a v roku 1953 začal chodiť na Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave. Tu sa spriatelil s Jurajom Jakubiskom, s ktorým sa dostali na pražskú FAMU. Počas svojej krátkej kariéry nakrútil len dva celovečerné filmy, ktoré boli vtedajším režisérom zakázané a uložené v trezore. Boli to „Slávnosť v botanickej záhrade“ /1969/ a „Ľalie poľné“ /1972/.

Dávid M. Havetta – ľudový umelec. K jeho prvým učiteľom v oblasti umenia patril starí otec, ľudový remeselník, ktorý ho učil vyrezávať hračky z dreva. Ďalej sa zdokonaľoval ako samouk. Zameriaval sa hlavne na techniku brúseného skla /vázy a vitrážne sklá /, ako aj na vyškrabávané veľkonočné kraslice so sakrálnymi motívmi. Venuje sa klasickej grafike a komornej plastike. K jeho najvýznamnejším dielam patrí Krížová cesta, vyškrabávaná na husacie vajcia, ktorý bol venovaný ako dar pre pápeža Jána Pavla II. Tento dar bol ohodnotený v roku 2000 aj  pamätnou medailou z rúk prezidenta SR Rudolfa Šustera. Posledná večera z brúseného vitrážneho skla z roku 1996 je vystavená v sakristii rímskokatolíckeho kostola v Dudinciach.

Zoltán Kéry – venuje sa grafike a krajinomaľbe s tematikou života vidieckeho ľudu. Táto tematika sa stala charakteristickou črtou jeho tvorby.

PaedDr. Ivan Meňhart – stredoškolský profesor, výtvarník, fotograf. Venuje sa výtvarnej tvorbe, hlavne olejomaľbe. Jeho tvorba je motivovaná krajinou., mestskou architektúrou, zátiším, ale maľuje aj portréty a figurálnu kompozíciu. Tieto maľby charakterizuje expresívnosť, výrazná farebnosť a deformácia línií. Ako samouk sa systematicky venuje aj fotografii. Je členom Zväzu slovenských fotografov a nitrianskeho fotoklubu. Inšpirujú ho portréty / ľudia žijúci v drsných podmienkach, mimika ľudskej tváre s emotívnym nábojom v expresívnom podaní/, život rómov a krajinky / horský vidiek /. Fotografie vystavoval doma i v zahraničí /Španielsko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko/.

Pavol Bachan – rímskokatolícky kňaz

Ing. ThLic. Anton Solčiansky – rínskokatolícky kňaz

JUDr. Ing. Štefan Šutkapolitik, diplomat

Ing. Karol Kubovič – maliar

Jozef Líška – ľudový básnik. Píše básne s tematikou náboženskou, národovedeckou, historickou. Medzi nimi sú aj básne poučné, vtipné, ďakovné, oslavné, pozdravné. Jeho básne a piesne zaraďuje do svojich programov veľkovozokánska folklórna skupina „LIPA“.

Ján Havetta – ľudový rezbár, z lipového dreva vyrezáva obrazy s tématikou náboženskou a poľovníckou. Spolu so svojim učiteľom neb. Vincentom Havettom opravovali kríže, oltáre a sochy v kostole.


Po 7:30 - 15:30
Ut 7:30 - 15:30
St 7:30 - 16:30
St 7:30 - 15:30
Pi 7:30 - 14:30
 
Obednajšia prestávka 12:00 - 12:30
Stránkove dni Po, St, Pi

    • Žiadne pripravované udalosti
    AEC v1.0.4