Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy

25. mája 2020

Obec Veľké Vozokany, zastúpená starostkou obce Ing. Justínou Pálkovou v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 … čítajte ďalej.

Deň matiek

10. mája 2020

Milé mamičky, babičky, tety, dovoľte mi, aby som Vám v mene poslancov Obecného zastupiteľstva, ako aj v mene svojom, srdečne zablahoželala k Vášmu dnešnému sviatku. Želám Vám pevné zdravie, aby ste mohli rozdávať cenné rady svojim deťom do života. Vnášajte … čítajte ďalej.

Farské oznamy

7. mája 2020

Rímskokatolícky farský úrad v Nemčiňanoch oznamuje všetkým veriacim farnosti, že z rozhodnutia vlády SR a Konferencie biskupov Slovenska sa od 6. mája 2020 opäť môžu v chrámoch vykonávať bohoslužby pre verejnosť, avšak za dodržania bezpečnostných hygienických predpisov. Vo Veľkých Vozokanoch … čítajte ďalej.

Úprava nariadenia o povinnej štátnej karanténe

4. mája 2020

Úprava nariadenia o nosení rúška

28. apríla 2020

Oznámenie obce Veľké Vozokany o platení daní a poplatkov, ktoré vyplývajú z platných Zákonov SR a VZN obce

28. apríla 2020

Obec Veľké Vozokany ako správca dane z nehnuteľnosti podľa Zákona č. 582/2004 Zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Zákona č. 563/2009 Zbierky zákonov o správe dani a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a na … čítajte ďalej.

Pokojnú a zdravú Veľkú noc

12. apríla 2020

Želám Vám pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov, aj keď možno bez rodiny, ale v zdraví. Myslime na to, že keď sa toto skončí, budeme si oveľa vzácnejší. Preto vydržme, buďme doma, v záhrade a na miestach, kde nie sú ľudia.
 Ak … čítajte ďalej.

Farské oznamy k Veľkej noci

6. apríla 2020

Počas veľkonočného trojdnia bude pán farár sláviť obrady bez účasti veriacich vo farskom kostole v Nemčiňanoch. Veriaci nech sa v tieto hodiny duchovne spoja s pobožnosťami cez médiá. Zelený štvrtok svätá omša 18.00 hod. Veľký piatok krížová cesta 14.15 hod. … čítajte ďalej.

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2020/2021

2. apríla 2020

Termíny podávania žiadostí do MŠ Veľké Vozokany: 11. 5. 2020 v čase 15:00 – 17:00 hod. 13. 5. 2020 v čase 15:00 – 17:00 hod. 14. 5. 2020 v čase 15:00 – 17:00 hod. v budove Materskej školy. Zápis sa uskutoční bez prítomnosti detí. … čítajte ďalej.

Farské oznamy pred Veľkonočnými sviatkami

31. marca 2020

Rímskokatolícky farský úrad v Nemčiňanoch oznamuje, že na na Kvetnú nedeľu 5. apríla bude pán farár slúžiť svätú omšu vo farskom kostole v Nemčiňanoch o 9.00 hodine bez účasti veriacich. Veriaci nech sa v túto hodinu spoja svätými omšami cez … čítajte ďalej.

« NovšieStaršie »Po 7:30 - 15:30
Ut 7:30 - 15:30
St 7:30 - 16:30
St 7:30 - 15:30
Pi 7:30 - 14:30
 
Obednajšia prestávka 12:00 - 12:30
Stránkove dni Po, St, Pi

    • Žiadne pripravované udalosti
    AEC v1.0.4