Komisie obce

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva

Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja

Predseda: Peter Horák

Komisia pre životné prostredie a protipovodňových opatrení

Predseda: Ľubomír Pálka

Komisia kultúry, vzdelávania, školstva, športu a práce s deťmi

Predseda: Gabriel Cigáň

Finančná komisia, majetku a služieb

Predseda: Martin Havetta

Komisia sociálnych vecí a ochrany verejného poriadku

Predseda: Ing. Lukáš Ráno

V uvedených komisiách sú členmi všetci poslanci obecného zastupiteľstva.


Po 7:30 - 15:30
Ut 7:30 - 15:30
St 7:30 - 16:30
St 7:30 - 15:30
Pi 7:30 - 14:30
 
Obednajšia prestávka 12:00 - 12:30
Stránkove dni Po, St, Pi

    • Žiadne pripravované udalosti
    AEC v1.0.4