Komisie obce

Komisie obce

 

Komisia pre životné prostredie a protipovodňových opatrení

-predseda:                              Ľubomír Pálka

-členovia z poslancov OZ:     Ján Cigáň, Mgr. Katarína Kováčová, Eva Boldišová, Ján Bogyo

- členovia z radov občanov:   Jozef Klučiar č. 85, Jozef Laca č. 96

 

Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja

-predseda:                              Ján Cigáň

-členovia z poslancov OZ:     Ľubomír Pálka, Mgr. Katarína Kováčová, Eva Boldišová, Ján Bogyo

- členovia z radov občanov:   Jozef Ráno č. 145, Vladimír Pavlík č. 131, Ľubomír Kráľ č. 163

 

Komisia kultúry, vzdelávania, školstva, športu a práce s deťmi

predseda:                                Mgr. Katarína Kováčová

-členovia z poslancov OZ:     Ľubomír Pálka, Ján Cigáň, Eva Boldišová, Ján Bogyo

- členovia z radov občanov:   PaedDr. Peter Havetta č. 106, Michal Valkovič ml. č. 100, Anna Havettová č. 118, Jozef Laca č. 96

 

Finančná komisia, majetku a služieb

-predseda:                              Eva Boldišová

-členovia z poslancov OZ:     Ľubomír Pálka, Ján Cigáň, Mgr. Katarína Kováčová, Ján Bogyo

- členovia z radov občanov:   Ing. Zuzana Ránová č. 145, Jana Pavlíková č. 131, Tatiana Melišková, Mária Lacová č. 96

 

Komisia sociálnych vecí a ochrany verejného poriadku

-predseda:                              Ján Bogyo

-členovia z poslancov OZ:     Eva Boldišová, Ľubomír Pálka, Ján Cigáň, Mgr. Katarína Kováčová

- členovia z radov občanov:   Jozef Laca č.96, Irena Kováčová č. 91


Po 7:30 - 15:30
Ut 7:30 - 15:30
St 7:30 - 16:30
St 7:30 - 15:30
Pi 7:30 - 14:30
 
Obednajšia prestávka 12:00 - 12:30
Stránkove dni Po, St, Pi

    • Žiadne pripravované udalosti
    AEC v1.0.4