Menu
Obec Veľké Vozokany
ObecVeľké Vozokany

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
2. 6. 2023

2717173570

Telefonické služby

41,28 EUR

Orange Slovensko,a.s.

obec - test

2. 6. 2023

23040063

Mäso

9,92 EUR

REFKA s.r.o.

obec - test

2. 6. 2023

2023/52

13,00 EUR

Ing. Mária Kučerová

obec - test

2. 6. 2023

2023008

Germicídny žiarič

842,40 EUR

PRIMIO, s.r.o.

obec - test

2. 6. 2023

3354230714

Zneškodnenie odpadu

694,13 EUR

Waste transport,a.s.

obec - test

2. 6. 2023

S2023043

SK Balíček Štart

166,20 EUR

Mobilné plaetárium

obec - test

2. 6. 2023

8361016013

Vodné

0,00 EUR

Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s.

obec - test

2. 6. 2023

336100357

Vodné

21,34 EUR

Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s.

obec - test

2. 6. 2023

7112407539

Energie

230,47 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

2. 6. 2023

7112407538

Energie

166,44 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

2. 6. 2023

7/2023

prevádzkovanie ČOV r.2023

1 755,00 EUR

Združenie obcí TRNINY

obec - test

2. 6. 2023

230241

čistenie čerpadiel

487,14 EUR

EKO Staving

obec - test

2. 6. 2023

8191495468

Zemný plyn

447,00 EUR

SPP

obec - test

2. 6. 2023

8191495930

Zemný plyn

593,00 EUR

SPP

obec - test

2. 6. 2023

8191495469

Zemný plyn

489,00 EUR

SPP

obec - test

2. 6. 2023

2300033

Služby tehnika

480,00 EUR

M.Vojtko-ELEKTROSERVIS

obec - test

2. 6. 2023

42301356

Servisná odborná podora

39,60 EUR

INISOFT s.r.o

obec - test

2. 6. 2023

7533753254

Energie

29,21 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

2. 6. 2023

7533753257

Energie

179,87 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

2. 6. 2023

7533753255

Energie

138,05 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

2. 6. 2023

7533753256

Energie

180,80 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

2. 6. 2023

7533753302

Energie

27,75 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

2. 6. 2023

7533753307

Energie

64,99 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

2. 6. 2023

202300345

Potraviny ŠJK

185,03 EUR

DANA K s.r.o.

obec - test

2. 6. 2023

8325430446

Telefonické služby

37,92 EUR

Slovak Telekom,a.s.

obec - test

2. 6. 2023

23030401

Mäso

10,93 EUR

REFKA s.r.o.

obec - test

2. 6. 2023

23157003

Potraviny

393,79 EUR

COOP Jednota Nitra, SD

obec - test

2. 6. 2023

23030348

Mäso

51,68 EUR

REFKA s.r.o.

obec - test

2. 6. 2023

2023700604

Pripojenie do siete

13,28 EUR

MOBIL ATAK s.r.o.

obec - test

2. 6. 2023

2396989

pranie

26,21 EUR

Lindström s.r.o.

obec - test

2. 6. 2023

2300032

Služby tehnika

239,00 EUR

M.Vojtko-ELEKTROSERVIS

obec - test

20. 4. 2023

20230109

Pasportizácia cintorína

87,00 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

2023069

toner

196,00 EUR

ENTER Computer spol. s r.o.

obec - test

20. 4. 2023

230310139

Potraviny ŠJK

36,62 EUR

REFKA s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

91/2023

ekon.a účt. služby

400,00 EUR

Agentúra SSH, s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

230100096

Licencie IS

636,00 EUR

REMEK, s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

7543192473

Energie

29,21 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7543192476

Energie

179,87 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7543192511

Energie

27,75 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7543192475

Energie

180,80 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7543192474

Energie

138,05 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

8361009482

Vodné

0,00 EUR

Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

336100217

Vodné

18,29 EUR

Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

3354230505

Zneškodnenie odpadu

573,77 EUR

Waste transport,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

23030054

Potraviny ŠJK

25,96 EUR

REFKA s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

7201079824

Energie

159,43 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7201079825

Energie

240,27 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

20230160

Licenčné poplatky

125,40 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

2231102163

Autorská odmena za licenu

22,80 EUR

SOZA

obec - test

20. 4. 2023

8323661397

Telefonické služby

37,52 EUR

Slovak Telekom,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

8171469792

Zemný plyn

489,00 EUR

SPP

obec - test

20. 4. 2023

8171469791

Zemný plyn

447,00 EUR

SPP

obec - test

20. 4. 2023

2387025

pranie

26,89 EUR

Lindström s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

4/2023

Prevádzkovanie ČOV

1 755,00 EUR

Združenie obcí TRNINY

obec - test

20. 4. 2023

2023700479

Pripojenie do siete

13,28 EUR

MOBIL ATAK s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

202300228

Potraviny ŠJK

136,81 EUR

DANA K s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

01638/2022

3D písmenaána budovu

620,00 EUR

OLYMP Jozef Šmrhola

obec - test

20. 4. 2023

23157002

Potraviny

228,88 EUR

COOP Jednota Nitra, SD

obec - test

20. 4. 2023

2022113

Zazimovanie, demontáž

246,77 EUR

Isola Bella

obec - test

20. 4. 2023

23020207

Mäso

16,37 EUR

REFKA s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

2707988641

Telefonické služby

24,50 EUR

Orange Slovensko,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7553084202

Energie

179,87 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7553084199

Energie

29,21 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7553084200

Energie

138,05 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7553084238

Energie

27,75 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7553084201

Energie

180,80 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

056/2022

Tabuľky

113,24 EUR

Juraj Nemček JN Reklama

obec - test

20. 4. 2023

230067

Práca technika

3 162,48 EUR

EKO Staving

obec - test

20. 4. 2023

336100061

Vodné

9,14 EUR

Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

9231800528

Kancelárske potreby

125,48 EUR

ŠEVT a.s.

obec - test

20. 4. 2023

3354230201

Zneškodnenie odpadu

691,32 EUR

Waste transport,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

23020073

Mäso

12,90 EUR

REFKA s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

7220937875

Energie

227,16 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7220937876

Energie

301,84 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

8321883654

Telefonické služby

41,23 EUR

Slovak Telekom,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

8141478547

Zemný plyn

489,00 EUR

SPP

obec - test

20. 4. 2023

8141478546

Zemný plyn

447,00 EUR

SPP

obec - test

20. 4. 2023

8141479011

Zemný plyn

593,00 EUR

SPP

obec - test

20. 4. 2023

7533686556

Energie

901,26 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7533686600

Energie

64,99 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7533686558

Energie

179,87 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7533686597

Energie

27,75 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7533686557

Energie

180,80 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7533686555

Energie

138,05 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7533686554

Energie

29,21 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

2377319

pranie

26,89 EUR

Lindström s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

230100003

Bagety

18,24 EUR

Mikroregión "Požitavie-Širočina"

obec - test

20. 4. 2023

23157001

Poraviny

165,60 EUR

COOP Jednota Nitra, SD

obec - test

20. 4. 2023

202300106

Objednávka

90,73 EUR

DANA K s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

23010251

Mäso

29,45 EUR

REFKA s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

2703889014

Telefonické služby

23,30 EUR

Orange Slovensko,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

3354223565

Zneškodnenie odpadu

586,16 EUR

Waste transport,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

12/2023

Odmena za právne služby

108,83 EUR

Matejov & Matejovová

obec - test

20. 4. 2023

8400103657

Nedoplatok

482,01 EUR

SPP

obec - test

20. 4. 2023

8400101778

Preplatok

-331,50 EUR

SPP

obec - test

20. 4. 2023

8439173596

Preplatok

-3 225,54 EUR

SPP

obec - test

20. 4. 2023

9230009

Montáž a demontáž

281,76 EUR

UNIMONT s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

230015

Práca technika

791,84 EUR

EKO Staving

obec - test

20. 4. 2023

2200377023

Vedenie účtu

432,00 EUR

Centrálny depozitár cenných papierov

obec - test

20. 4. 2023

1010019667

GoDial Total

6,34 EUR

Slovanet a.s.

obec - test

20. 4. 2023

FO2023/006

prezentácia obce

330,00 EUR

SB PRESS s. r. o.

obec - test

20. 4. 2023

326102069

Vodné

21,02 EUR

Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

1/2023

Prevádzkovanie ČOV

1 755,00 EUR

Združenie obcí TRNINY

obec - test

20. 4. 2023

7340030116

Preplatok

-37,64 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7340030115

Nedoplatok

29,14 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7340030114

Nedoplatok

360,10 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7340030113

Nedoplatok

8,95 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7191147036

Preplatok

-2,84 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

7181266972

Nedoplatok

5,90 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec - test

20. 4. 2023

2023700224

Pripojenie do siete

13,28 EUR

MOBIL ATAK s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

23010017

Mäso

41,03 EUR

REFKA s.r.o.

obec - test

20. 4. 2023

2023700347

Pripojenie do siete

13,28 EUR

MOBIL ATAK s.r.o.

obec - test

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2