Menu
Obec Veľké Vozokany
ObecVeľké Vozokany

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 5. 2024

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzatvorená v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka

2/2024

Neuvedené

PLANTEX, s. r. o.

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

26. 3. 2024

DOHODA číslo 24/16/054/12

24/16/054/12

339,12 EUR

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

11. 3. 2024

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE

1

Neuvedené

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

RVS GROUP SLOVENSKO a.s.

26. 2. 2024

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZNR11072015246

1/2024

4 366,08 EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

1. 2. 2024

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 2084

2084

Neuvedené

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec

3. 1. 2024

Dodatok č. 12 k Zmluve na zvoz odpadov a ich zneškodnenie skládkovaním na riadenej skládke v Mochovciach č. 2002/042

12/2023

Neuvedené

Waste transport, a.s.

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

20. 12. 2023

ZMLUVA o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve obce Veľké Vozokany

8/2023

Neuvedené

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

RVS GROUP SLOVENSKO a.s.

12. 12. 2023

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN

7/2023

Neuvedené

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

Západoslovenská distribučná, a.s.

11. 12. 2023

Rámcová Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

6/2023

Neuvedené

COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54, 94901 Nitra

Obec Veľké Vozokany

9. 11. 2023

DOHODA č. 23/16/010/46

23/16/010/46

Neuvedené

Obec Veľké Vozokany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

7. 11. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

5/2023

Neuvedené

AGRO-NV a. s. Nemčiňany

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

7. 11. 2023

Dodatok č. 3

3/2023

200,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

3. 10. 2023

ZMLUVA č. 566/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu

566/2023/ŠKOLaŠ

300,00 EUR

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

Nitriansky samosprávny kraj

27. 9. 2023

DOHODA číslo: 23/16/054/322

23/16/054/322

307,98 EUR

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

18. 9. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE

1462/2023/OSČ

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

21. 7. 2023

Rámcová Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

4/2023

Neuvedené

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

21. 7. 2023

DOHODA O UKONČENÍ KÚPNEJ ZMLUVY uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

3/2023

Neuvedené

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

23. 6. 2023

Zmluva o dielo

2/2023

4 992,00 EUR

Ing. Peter Candrák

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

29. 5. 2023

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 15. 2. 2016

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 15.

1,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nemčiňany

Obec Veľké Vozokany

19. 5. 2023

ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania

2023/1

Neuvedené

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

Stredná odborná škola pedagogická

19. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

Dodatok č. 1 k LICENČNEJ ZMLUVE na poskytnutie prá

28,00 EUR

3 W Slovakia, s.r.o.

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

19. 5. 2023

DOHODA číslo: 23/16/054/147

23/16/054/147

376,40 EUR

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

11. 5. 2023

Nájomná zmluva

neuvedené

1,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nemčiňany

Obec Veľké Vozokany, 95182 Veľké Vozokany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.