Usmernenie pre občanov vracajúcich sa z nie bezpečných krajín

13. júl 2020

Vážení spoluobčania, na základe usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky, ktoré poukazujú na informácie o plánovaných návratoch obyvateľov zo zahraničia v priebehu letnej turistickej sezóny a v spojitosti predchádzania, vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID … čítajte ďalej.

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

16. jún 2020

Povinnosť nosenia rúšok vo verejnej doprave

29. máj 2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy

25. máj 2020

Obec Veľké Vozokany, zastúpená starostkou obce Ing. Justínou Pálkovou v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 … čítajte ďalej.

Farské oznamy

7. máj 2020

Rímskokatolícky farský úrad v Nemčiňanoch oznamuje všetkým veriacim farnosti, že z rozhodnutia vlády SR a Konferencie biskupov Slovenska sa od 6. mája 2020 opäť môžu v chrámoch vykonávať bohoslužby pre verejnosť, avšak za dodržania bezpečnostných hygienických predpisov. Vo Veľkých Vozokanoch … čítajte ďalej.

Úprava nariadenia o povinnej štátnej karanténe

4. máj 2020

Úprava nariadenia o nosení rúška

28. apríl 2020

Oznámenie obce Veľké Vozokany o platení daní a poplatkov, ktoré vyplývajú z platných Zákonov SR a VZN obce

28. apríl 2020

Obec Veľké Vozokany ako správca dane z nehnuteľnosti podľa Zákona č. 582/2004 Zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Zákona č. 563/2009 Zbierky zákonov o správe dani a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a na … čítajte ďalej.

Pokojnú a zdravú Veľkú noc

12. apríl 2020

Želám Vám pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov, aj keď možno bez rodiny, ale v zdraví. Myslime na to, že keď sa toto skončí, budeme si oveľa vzácnejší. Preto vydržme, buďme doma, v záhrade a na miestach, kde nie sú ľudia.
 Ak … čítajte ďalej.

Farské oznamy k Veľkej noci

6. apríl 2020

Počas veľkonočného trojdnia bude pán farár sláviť obrady bez účasti veriacich vo farskom kostole v Nemčiňanoch. Veriaci nech sa v tieto hodiny duchovne spoja s pobožnosťami cez médiá. Zelený štvrtok svätá omša 18.00 hod. Veľký piatok krížová cesta 14.15 hod. … čítajte ďalej.

Staršie »Po 7:30 - 15:30
Ut 7:30 - 15:30
St 7:30 - 16:30
St 7:30 - 15:30
Pi 7:30 - 14:30
 
Obednajšia prestávka 12:00 - 12:30
Stránkove dni Po, St, Pi

    • Žiadne pripravované udalosti
    AEC v1.0.4