Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

7. marca 2023

Starostka obce Ing. Justína Pálková Vás na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, zvoláva 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 9. marca 2023 o 16.00 hodine v kancelárií starostky obce. Program … čítajte ďalej.

Vianočný stolnotenisový turnaj

20. decembra 2022

Silvestrovský beh

20. decembra 2022

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

9. decembra 2022

Starostka obce Ing. Justína Pálková Vás na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, zvoláva 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 14. decembra 2022 o 17.00 hodine v kancelárií starostky obce Program … čítajte ďalej.

Výsledky volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja 2022

2. novembra 2022

Výsledky komunálnych volieb do orgánov samosprávy obce 2022

2. novembra 2022

Pozvánka na spoločné stretnutie predstaviteľov obecnej samosprávy s obyvateľmi obce Veľké Vozokany

11. septembra 2022

Starostka obce Veľké Vozokany a poslanci Obecného zastupiteľstva obce Vás srdečne pozývajú na spoločné stretnutie, na ktorom zhodnotíme uplynulé štvorročné volebné obdobie a odprezentujeme Vám pripravované projekty, ktoré prispejú k rozvoju našej obce. Stretnutie s občanmi našej obce sa bude konať v sobotu dňa 17. septembra … čítajte ďalej.

Podmienky nároku na čerpanie dotácie na stravu detí v MŠ

25. júla 2022

Obec Veľké Vozokany, v zastúpení starostky obce Ing. Justíny Pálkovej, ako zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Vozokanoch, Vás týmto informuje o podmienkach čerpania dotácie na stravu so zapracovanými zmenami platnými od 1.7.2022. Od 1.7.2022 majú nárok na dotáciu na stravu deti … čítajte ďalej.

Komunálne voľby 2022

13. júla 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. Celé rozhodnutie Predsedu NR SR nájdete tu.

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

13. júla 2022

Na základe § 13 ods. 4 písm. a, zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, zvolávam 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 18. júla 2022 o 19.00 hodine v kancelárií starostky obce. Program zasadnutia: Otvorenie. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice … čítajte ďalej.

Staršie »Po 7:30 - 15:30
Ut 7:30 - 15:30
St 7:30 - 16:30
St 7:30 - 15:30
Pi 7:30 - 14:30
 
Obednajšia prestávka 12:00 - 12:30
Stránkove dni Po, St, Pi

    • Žiadne pripravované udalosti
    AEC v1.0.4