Výsledky volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja 2022

2. novembra 2022

Výsledky komunálnych volieb do orgánov samosprávy obce 2022

2. novembra 2022

Pozvánka na spoločné stretnutie predstaviteľov obecnej samosprávy s obyvateľmi obce Veľké Vozokany

11. septembra 2022

Starostka obce Veľké Vozokany a poslanci Obecného zastupiteľstva obce Vás srdečne pozývajú na spoločné stretnutie, na ktorom zhodnotíme uplynulé štvorročné volebné obdobie a odprezentujeme Vám pripravované projekty, ktoré prispejú k rozvoju našej obce. Stretnutie s občanmi našej obce sa bude konať v sobotu dňa 17. septembra … čítajte ďalej.

Podmienky nároku na čerpanie dotácie na stravu detí v MŠ

25. júla 2022

Obec Veľké Vozokany, v zastúpení starostky obce Ing. Justíny Pálkovej, ako zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Vozokanoch, Vás týmto informuje o podmienkach čerpania dotácie na stravu so zapracovanými zmenami platnými od 1.7.2022. Od 1.7.2022 majú nárok na dotáciu na stravu deti … čítajte ďalej.

Komunálne voľby 2022

13. júla 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. Celé rozhodnutie Predsedu NR SR nájdete tu.

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

13. júla 2022

Na základe § 13 ods. 4 písm. a, zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, zvolávam 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 18. júla 2022 o 19.00 hodine v kancelárií starostky obce. Program zasadnutia: Otvorenie. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice … čítajte ďalej.

Deň detí a deň otcov

5. júna 2022

Srdečne Vás pozývame na oslavu Dňa detí a Dňa otcov, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12. júna 2022 o 14.00 hodine na miestnom ihrisku.

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

2. mája 2022

Zápis do materskej školy sa uskutoční v dňoch od 2.5.2022 do 31.5.2022. V týchto dňoch si môžete prevziať a následne odovzdať riadne vyplnenú žiadosť, v čase od 10:15 do 11:15. Podmienky prijatia detí: prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je … čítajte ďalej.

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

22. apríla 2022

Na základe § 13 ods. 4 písm. a, zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, zvolávam 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 26. apríla 2022 o 17.00 hodine v jedálni kultúrneho domu. Program zasadnutia: Otvorenie. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej … čítajte ďalej.

Program návštevy Svätého otca Františka na Slovensku

12. septembra 2021

NEDEĽA  12. septembra 2021BRATISLAVA 15.30   Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave – oficiálne prijatie 16.30   Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave 17.30   Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave PONDELOK  13. septembra … čítajte ďalej.

Staršie »Po 7:30 - 15:30
Ut 7:30 - 15:30
St 7:30 - 16:30
St 7:30 - 15:30
Pi 7:30 - 14:30
 
Obednajšia prestávka 12:00 - 12:30
Stránkove dni Po, St, Pi

    • Žiadne pripravované udalosti
    AEC v1.0.4