Menu
Obec Veľké Vozokany
ObecVeľké Vozokany

Obec

Domovom každého človeka je vlasť, ale jeho kolískou je rodný kraj. Som presvedčená o tom, že každý z Vás by nám určite vedel rozprávať o svojom vzťahu k rodnej obci, k miestu, kde rástol telesne i duchovne pod rukami mamy, otca, starých rodičov, k miestu kde prežil svoje detstvo, kde sa rodili jeho plány a sny, k miestu kde sa neustále vracia a skúma premeny usilovnej práce prechádzajúcich generácií i súčasníkov. Pre mnohých z Vás je takýmto miestom práve naša obec, naše Veľké Vozokany. Domov, rodná obec, rodná zem, to je najosobnejší priestor každého z nás, má svoj hlboký rozmer, je to myslenie a cítenie ľudí, je to priestor našich citov, ľudských vzťahov, je to priestor pre upevňovanie nášho charakteru. Domov je pre každého z nás čosi blízke, vľúdne, oživujúce a hrejivé.

Veľké Vozokany majú svoju históriu, ale majú pred sobou budúcnosť, ktorá je ukrytá v mladých ľuďoch, v mladých rodinách, v ich potomstve, ktoré raz zaujme naše miesto.

Mojim úprimným prianím je, aby  sme si uvedomili spolupatričnosť k miestu kde žijeme, k miestu, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim generáciám. Nech z našej obce vychádzajú plnohodnotní ľudia, ktorí budú ochotní vždy pomôcť, poradiť, vypočuť jeden druhého, nebudú zabúdať na  vzájomnú toleranciu, úctu a pochopenie.

Starostka obce.