Menu
Obec Veľké Vozokany
ObecVeľké Vozokany

Významné osobnosti

Dávid M. Havetta

ľudový umelec. K jeho prvým učiteľom v oblasti umenia patril starí otec, ľudový remeselník, ktorý ho učil vyrezávať hračky z dreva

Eliáš „Elo“ Havetta

/1938 – 1975/ – režisér, scenárista, grafik a fotograf

Ing. Karol Kubovič

maliar

Ing. ThLic. Anton Solčiansky

rímskokatolícky kňaz

Ján Havetta

ľudový rezbár, z lipového dreva vyrezáva obrazy s tématikou náboženskou a poľovníckou. Spolu so svojim učiteľom neb. Vincentom Havettom opravovali kríže, oltáre a sochy v kostole.

Jozef Líška

ľudový básnik. Píše básne s tematikou náboženskou, národovedeckou, historickou. Medzi nimi sú aj básne poučné, vtipné, ďakovné, oslavné, pozdravné. Jeho básne a piesne zaraďuje do svojich programov veľkovozokánska folklórna skupina „LIPA“.

JUDr. Ing. Štefan Šutka

politik, diplomat

MUDr. Anton Bajan

univerzitný profesor, lekár, vedec, výskumník, pedagóg

MUDr. Ľubomír Jarábek

lekár, výskumník. Na 1. svetovom sympóziu o diabetickej nohe v Holandsku mu udelili cenu za podanie výsledkov výskumu v problematike komplexnej jej liečby.

PaedDr. Ivan Meňhart

stredoškolský profesor, výtvarník, fotograf. Venuje sa výtvarnej tvorbe, hlavne olejomaľbe. Jeho tvorba je motivovaná krajinou., mestskou architektúrou, zátiším, ale maľuje aj portréty a figurálnu kompozíciu.

Pavol Bachan

rímskokatolícky kňaz

Zoltán Kéry

venuje sa grafike a krajinomaľbe s tematikou života vidieckeho ľudu. Táto tematika sa stala charakteristickou črtou jeho tvorby.